Zorg- of omgangsregeling


Na een echtscheiding of verbreking samenleving met minderjarige kinderen zal er doorgaans een zorg- of omgangsregeling worden vastgesteld tussen de niet-verzorgende ouder en het kind. Indien er sprake is van gezag, dan wordt gesproken over een zorgregeling. In andere gevallen wordt gesproken over een omgangsregeling.

De inhoud en frequentie van deze regeling kunt u samen met uw voormalige partner bepalen. Mocht u er echter niet in slagen om samen tot een gewenste regeling te komen, dan is het mogelijk om de rechtbank te verzoeken om een zorg- of omgangsregeling vast te stellen. De rechtbank zal in de meeste gevallen overgaan tot vaststelling van een zorg- of omgangsregeling. Op grond van de wet heeft een ouder immers het recht én de plicht tot omgang met zijn/haar kind, en heeft het kind recht op omgang met beide ouders. Mocht er echter sprake zijn van één van de in de wet vermelde ontzeggingsgronden, dan kan de rechtbank het recht tot omgang ontzeggen aan de ouder.

Mocht u graag een zorg- of omgangsregeling willen met uw kind of wordt de vastgestelde zorg- of omgangsregeling niet nageleefd, dan kunt u zich wenden tot de rechtbank met het verzoek tot vaststelling respectievelijk naleving van de regeling.