Gezag


Als een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, dan worden de ouders van rechtswege met het ouderlijk gezag belast. Het gezag bevat het recht en de plicht tot verzorging en opvoeding van het kind.

Als er sprake is van gezamenlijk gezag, kan een ouder de rechtbank verzoeken om het eenhoofdig gezag toe te wijzen. De rechtbank zal dit verzoek enkel toewijzen als er sprake is van het zogenaamde ‘klem-‘ en/of ‘verloren’criterium dan wel als toewijzing in het belang van het kind noodzakelijk is. Uitgangspunt is gezamenlijk gezag.

Indien een kind buiten het huwelijk wordt geboren, krijgt de biologische vader niet van rechtswege het gezag. De biologische vader kan met toestemming van de moeder het kind wel erkennen. Ook kan de biologische vader met toestemming en medewerking van de moeder het gezag over het kind verkrijgen. U kunt het gezamenlijk gezag digitaal aanvragen door het desbetreffende formulier in te vullen met uw DigiD.

Indien de moeder niet meewerkt aan gezamenlijk gezag, heeft de biologische vader de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken om hem met het gezag te belasten. De moeder heeft bij een dergelijk verzoek de mogelijkheid verweer te voeren.