Slachtofferrecht


Slachtofferrecht, het (onzijdig): onderdeel van het strafprocesrecht dat zich bezighoudt met de belangen van personen die slachtoffer zijn van een misdrijf.

De laatste jaren hebben slachtoffers van misdrijven meer terrein gewonnen in het strafproces. Een slachtoffer komt bepaalde rechten toe. Een slachtoffer kan zich bijvoorbeeld (laten) voegen in de strafprocedure jegens de verdachte en daar zijn of haar stem in laten horen. In bepaalde gevallen heeft het slachtoffer tevens het spreekrecht bij de rechtbank.

Mocht u slachtoffer zijn geworden van een zeden- of geweldsmisdrijf, neemt u dan vrijblijvend contact op. In bepaalde gevallen is het mogelijk om u kosteloos te laten bijstaan.

Mr. Nuray Durdabak is lid van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en ZedenSlachtoffers (LANGZS). Zij kan voor u als slachtoffer onder meer het volgende betekenen:

getuigenverhoor bijwonen;
gesprek met de Officier van Justitie hebben;
artikel 12 Sv procedure opstarten;
indienen vordering benadeelde partij;
ter zitting het woord voeren namens het slachtoffer;
opstellen schriftelijke slachtofferverklaring (spreekrecht).