Echtscheiding


U kunt de rechtbank eenzijdig of gezamenlijk verzoeken om het huwelijk te laten ontbinden. Volgens de wet moet het huwelijk duurzaam ontwricht zijn.

Indien u de echtscheiding eenzijdig indient bij de rechtbank, heeft uw echtgeno(o)t(e) de mogelijkheid om verweer te voeren. Bij het verweerschrift kan hij/zij ook een zelfstandig verzoek indienen, waartegen u verweer kunt voeren. Na het indienen van de processtukken zal de rechtbank een zittingsdatum bepalen. U dient hierbij in aanwezigheid van uw advocaat aanwezig te zijn.

Indien er sprake is van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding, dan kan een zitting bij de rechtbank achterwege blijven. De rechtbank zal het verzoek, voor zover dit haar niet onrechtmatig voorkomt, toewijzen bij beschikking. Deze beschikking moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd. Pas na inschrijving is de echtscheiding definitief.

Mocht u minderjarige kinderen hebben, dan dient u tezamen met uw echtgeno(o)t(e) een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan dient u afspraken ter zake de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken ten aanzien van uw kind(eren) op te nemen. Het ouderschapsplan dient in ieder geval te vermelden waar uw kind het hoofdverblijf na echtscheiding zal hebben, de inhoud van de zorgregeling en de hoogte van de te betalen kinderalimentatie.