Personen- en familierecht


Familierecht, het (onzijdig): onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met betrekkingen tussen personen in familie- en gezinsverband.

Het familierecht behelst een grote verscheidenheid aan zaken. De meest bekende zijn de echtscheidingen. Volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor Statistieken was het echtscheidingspercentage in het jaar 2013 38,1%. Dit percentage heeft de afgelopen jaren een stijgende lijn gehad. Het is dan ook een probleem van alle dag, in die zin dat iedereen wel iemand kent die gescheiden is dan wel in scheiding ligt. Scheiden hoeft echter géén juridisch probleem te zijn: vaak lukt het om samen met uw echtgeno(o)t(e) tot een goede regeling te komen en het huwelijk te laten ontbinden. Maar ook wanneer het niet mogelijk is om het huwelijk in goed overleg te laten ontbinden, kan mr. Nuray Durdabak u bijstaan.

Neemt u voor verdere informatie vrijblijvend contact op.