Alimentatie


Kinderalimentatie

Ouders zijn, en blijven na een echtscheiding of verbreking samenleving, onderhoudsplichtig jegens zijn/haar kinderen. De ouders dienen de kosten van de kinderen na echtscheiding te verdelen. De niet-verzorgende ouder betaalt veelal een bedrag aan kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. De hoogte van het alimentatiebedrag hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. De laagste van de twee bepaalt de ondergrens.

Als het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, dan is er sprake van een voortgezette onderhoudsplicht. De niet-verzorgende ouder betaalt in dat geval het alimentatiebedrag veelal rechtstreeks aan het kind.

Is er nog geen alimentatiebedrag vastgesteld, dan kunt u zich via uw advocaat tot de rechtbank wenden met het verzoek tot vaststelling van kinderalimentatie. Ook in het geval dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden, bijvoorbeeld u heeft minder inkomsten dan ten tijde van de vaststelling van de alimentatie, dan kunt u de rechtbank verzoeken om wijziging (veelal verlaging) van de alimentatie.

Partneralimentatie

Gewezen echtparen zijn ook onderhoudsplichtig jegens elkaar. Of er alimentatie moet worden betaald hangt onder meer af van de duur van het huwelijk en of er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren. De maximale alimentatieduur is twaalf jaar. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd.

Er kan enkel partneralimentatie worden vastgesteld als er sprake is van behoefte en draagkracht. Hierbij is van belang dat kinderalimentatie voorrang heeft boven partneralimentatie. Mocht er aldus na betaling van eventuele kinderalimentatie nog ruimte zijn voor betaling van partneralimentatie, dan kan deze worden vastgesteld.