Spreekrecht


U kunt in bepaalde gevallen tijdens de zitting gebruik maken van het spreekrecht. U kunt in dat geval van te voren een schriftelijke slachtofferverklaring opstellen. U kunt de verklaring tijdens de zitting voorlezen. Indien u dat niet wilt, kan uw advocaat dat ook namens u doen.