Gesprek Officier van Justitie


Het is in twee gevallen mogelijk om een gesprek in te plannen met de Officier van Justitie: wanneer de zaak is geseponeerd en wanneer de zaak op zitting komt. De advocaat kan tijdens deze gesprekken uw belangen behartigen en, indien gewenst, namens u het woord voeren.