Civiele procedure


Mocht de rechtbank de vordering niet geheel toewijzen, dan is het eventueel mogelijk om via een civiele procedure de schade alsnog op de verdachte te verhalen. Uw advocaat kan u in dezen adviseren, begeleiden en namens u een procedure opstarten.