Artikel 12 Sv procedure


Mocht de Officier van Justitie na uw aangifte en het onderzoek door politie en justitie beslissen om de zaak te seponeren, dan heeft u de mogelijkheid om een artikel 12 Sv procedure op te starten. Deze procedure zal plaatsvinden bij het gerechtshof. Het gerechtshof kan beslissen dat de zaak terecht is geseponeerd, dat het Openbaar Ministerie aanvullend onderzoek dient te verrichten dan wel dat het Openbaar Ministerie alsnog moet overgaan tot vervolging van de verdachte. De advocaat zal uw belangen behartigen in deze procedure en aanwezig zijn ter zitting.